• Promocja gospodarcza Warmii i Mazur 2013+

  Czyste środowisko naturalne, wysoko oceniane instytucje naukowe jako zaplecze m.in. dla sektora energetyki alternatywnej, sieć szerokopasmowego Internetu, baza surowcowa, potencjał produkcji rolnej, miasta będące ośrodkami turystyki

 • Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom ...

  Tematem konferencji, która odbyła się 20 maja w Sali Kolumnowej Sejmu RP, było upowszechnianie kompetencji cyfrowych wśród różnych grup społecznych, m.in.: osób niepełnosprawnych, mieszkańców małych miast i terenów wiejskich, osób 50+.

 • Sieciowanie w praktyce

  Zaufanie, komunikacja, poczucie tożsamości – to trzy filary, na których powinna stać inicjatywa klastrowa, aby w ogóle móc zacząć działać. Creative Communication Cluster wypracował taką bazę, co widać w codziennych relacjach pomiędzy nami, członkami klastra.

 • WoM i reklama – dobrana para? Leki OTC w mediach

  Instytut Monitorowania Mediów sprawdził, jak w najgorętszym okresie grypowym wyglądały wydatki reklamowe producentów środków na te przypadłości, porównał to z medialnością poszczególnych medykamentów i zaprosił specjalistów do skomentowania wyników - wszystko w ramach współpracy podmiotów zrzeszonych w Creative Communication Cluster.

 • Schemat klastra

  Zachęcamy do zapoznania się ze schematem Creative Communication Cluster – przedstawia on jak obecnie funkcjonujemy oraz cele, do których dążymy.

 • Audyt Komunikacji Marketingowej

  Audyt Komunikacji Marketingowej jest badaniem weryfikującym spójność działań realizowanych w ramach komunikacji firmy / instytucji z otoczeniem z jej strategią, oraz zgodność wyników tych działań z wytyczonymi celami. Wyróżniającą cechą Audytu jest synergia: jednocześnie badane są efekty komunikacji na poziomie lokowania (jak share of discussion w mediach)...

Promocja gospodarcza Warmii i Mazur 2013+

Czyste środowisko naturalne, wysoko oceniane instytucje naukowe jako zaplecze m.in. dla sektora energetyki alternatywnej ... więcej

DOWIEDZ SIĘ CZYM JEST KLASTER

Klaster jako zrzeszenie firm o komplementarnym (tworzącym łańcuch wartości) profilu i obszarze działalności wyznaczy kierunki i strategie ... więcej

HISTORIA KLASTRA

Idea Creative Communication Cluster zrodziła się na bazie bogatej współpracy w zakresie projektów promocyjnych realizowanych ... więcej

PARTNERZY

Do partnerstwa w ramach Creative Communication Cluster zaprosiliśmy wiele firm i instytucji z branży consultingowej, promocyjnej ... więcej